Ważne


Wpłaty za pobyt i wyżywienie w "Stokrotce" uprzejmie prosimy uiszczać do 5. dnia każdego miesiąca na konto:

71 1090 1362 0000 0001 2187 1256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr XXXIV/410/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. Gmina Tarnowo Podgórne udziela dotacji do pobytu i wyżywienia dziecka w żłobku z terenu Gminy Tarnowo Podgórne  w wysokości 600 zł.